Societatea Leibniz din România

Societatea Leibniz din România a fost înființată în 12 februarie 2013 la București.

Scopul său este de a promova studiile despre Leibniz (1646-1716), de a contribui la dezvoltarea cercetării și la crearea condițiilor pentru o educație de calitate – în spiritul irenismului promovat de Leibniz, al toleranței și respectului pentru drepturile omului.

 

Contact

Email: Societatea.Leibniz@yahoo.ro

Codul de înregistrare fiscală (CIF): 315 415 96

Cont bancar (cod IBAN): RO65RNCB0084131968290001

Banca: BCR

Evenimente

 

Comunicat de presă (12.05.2023)

Societatea Leibniz din România solicită creșterea numărului de ore la disciplinele umaniste

Colocviu internațional 2023

          Anunț colocviu 2023

           Programul colocviului ,,Timp, memorie, limbaj”

Adunare generală 2023

          Convocare 2023

Conferință ,,Omul ca spirit la Leibniz – o interpretare actuală

9 decembrie 2022, Chișinău, sala Argintie a Academiei de Științe

Masă rotundă ,,Leibniz on Law and Politics”

       Linc: https://www.ivr2022.org/sw25/

IVR World Congress (https://www.ivr2022.org/)   

Premiile Leibniz 2022 vezi Comunicat, Regulament, Lista de nominalizări – I, Lista de nominalizări – II, Lista de nominalizări – III, Lista de nominalizări -IV. Invitație. Comunicat de presă.

Colocviu internațional 2022

       Anunț 2022

       Program colocviu ,,Leibniz și provocările civilizației europene”

Adunare generală 2022

       Convocare 2022

Pandemie și panfilosofie – acțiune de Ziua mondială a filosofiei (anunț)

Premiile Leibniz 2021 vezi Comunicat, Regulament, Nominalizări, Premiile Leibniz 2021 – comunicat de presă

Colocviu național 2021

      Anunț 2021

      Program colocviu ,,Leibniz și provocările lumii contemporame”

Adunare Generală 2021

      Convocare 2021

Comunicat de presă (18 aprilie 2020)

Colocviu național 2020

       Program colocviu ,,Modernitate și spirit european în filosofia lui Leibniz”

Adunare Generală 2020

       Convocare 2020

Comunicat de presă (21 martie 2020)

Comunicat de presă (9 martie 2020)

Colocviu 2019

      Anunț

      Program colocviu ,,Leibniz, Descartes și modernitatea europeană”

Adunare generală 2019

      Convocare