Societatea Leibniz din România

Societatea Leibniz din România a fost înființată în 12 februarie 2013 la București.

Scopul său este de a promova studiile despre Leibniz (1646-1716), de a contribui la dezvoltarea cercetării și la crearea condițiilor pentru o educație de calitate – în spiritul irenismului promovat de Leibniz, al toleranței și respectului pentru drepturile omului.

 

Contact

Email: Societatea.Leibniz@yahoo.ro

Codul de înregistrare fiscală (CIF): 315 415 96

Cont bancar (cod IBAN): RO65RNCB0084131968290001

Banca: BCR, sucursala Mihai Bravu, București, sector 2.