Convocator Adunare Generală 2023

Consiliul Director al Asociației ,,Societatea Leibniz din România” convoacă Adunarea Generală a membrilor Societății Leibniz din România, în data de joi 06.04.2023, ora 12, fizic (Universitatea Creștină ,,Dimitrie Cantemir”) sau online (https://us05web.zoom.us/j/85476235251?pwd=ZlF3YmN6R0xxSEd4Z2RiR2lkNHErdz09; ID 854 7623 5251; parola: 0bps3X).

În conformitate cu art. 23 din Statutul SLR, în cazul în care nu se realizează cvorumul necesar, Adunarea Generală este reconvocată pentru data de vineri 07.04.2023, ora 12, fizic (Universitatea Creștină ,,Dimitrie Cantemir”) sau online (https://us05web.zoom.us/j/85476235251?pwd=ZlF3YmN6R0xxSEd4Z2RiR2lkNHErdz09; ID 854 7623 5251; parola: 0bps3X).

Ordinea de zi a Adunării Generale este:

 1. Primiri de membri (Prof dr Marius Dumitrescu)

2. Discutarea și aprobarea Raportului Consiliului Director pentru anul 2022

3. Discutarea și aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2022

4. Hotărârea modului de repartizare a profitului/pierderii pe anul 2022

5. Aprobarea bilanțului contabil și a contului rezultatului exercițiului pe anul 2022

6. Raportul Cenzorului

7. Diverse

Membri fondatori:

 1. Conf. univ. Adrian Niță               ………………………………………..     
 2. Prof. univ. Nicolae Râmbu           ……………………………………….                        
 3. Conf. univ. Alexandru Ștefănescu      ………………………………… 
 4. Lect. univ. Ionuț Răduică          ………………………………………….      
 5. Lect. univ. Delia Șerbescu     ………………….. …………………………

Membri:

 1. Prof. univ. Corina-Adriana Dumitrescu      …………………………
 2. Prof. univ. Vasile Muscă ………………………………………………….      
 3. Prof. univ. Aurel Lupu       ………………………………………………..              
 4. Prof. univ. Gabriela Pohoață         ………………………………. …….                      
 5. Conf. univ. Ștefan Vianu……………………………………………………             
 6. Conf. univ. Dana-Mihaela Dinu  ……………………………………….. 
 7. Conf. univ. Eugenia Bogatu …………………………………………………          
 8. Prof. Magdalena Indrieș ……………………………………………………
 9. Prof. Alin Bălan ………………………………………………………
 10. Prof Tudor Petcu ……………………………………………………..
 11. Lelia Marcău                    …………………………………………………
 12. Bogdan Deznan                  ………………………………………………
 13. Remus Manoilă                  ……………………………………………..
 14. Georgiana Nedelcu               …………………………………………….  
 15. Diana Mercure                   ……………………………………………….   
 16. Emilia Tucă                     …………………………………………………    
 17. Oana Iscru                      ………………………………………………….    
 18. Daniel Casangiu              …………………………………………………..   
 19. Simona Scarlat     …………………………………………………………….  
 20. Silvia Vălimăreanu ……………………………………………………….
 21. Eugen Staicu ………………………………………………………………..