Premiul Leibniz 2022 – nominalizări I

Premiul Leibniz 2022 (pentru cărți publicate in 2021) – nominalizări I

1.Premiul Leibniz

Valerie Debuiche, Leibniz et l`expression,  Aix-en-Provence, Presses Universitaires de Provence

2. Premiul Leibniz pentru filosofie – nominalizări:

Andrei Vieru, Elogiul frontierelor. Mic tratat de libertate, București, Humanitas

Andrei Marga, Heidegger, Brașov, Creator

Ștefan  Afloroaei, Despre simțul vieții. Întrebări, perplexități, credințe, Iași, Polirom

Cristi Iftode, Viața bună. O introducere în etică, București, Trei

Sorin Ioniță, Deceniul furiei și indignării. Cum ne-au schimbat ultimii zece ani?, București, Humanitas

3. Premiul Leibniz pentru traducere – nominalizări:

Vlad Alexandrescu (coord.), Descartes, Corespondența, vol 3, Iași, Polirom

Alexander Baumgarten (coord), Toma din Aquino, Summa theologica, vol II, Iași, Polirom

Marilena Vlad, Dionisie Areopagitul, Despre ierarhia cerească, Iași, Polirom

Andrei Cornea, Platon, Opera integrală, vol I, București, Humanitas

Mircea Dumitru, Kripke, Numire si necesitate, Iași, Polirom