Convocare AG 2022

Convocator Adunare Generală

Consiliul Director al Asociației ,,Societatea Leibniz din România” convoacă Adunarea Generală a membrilor Societății Leibniz din România, în data de joi 07.04.2022, ora 13, online sau hibrid.

În conformitate cu art. 23 din Statutul SLR, în cazul în care nu se realizează cvorumul necesar, Adunarea Generală este reconvocată pentru data de vineri 08.04.2021, ora 13, online sau hibrid.

Ordinea de zi a Adunării Generale este:

               1. Primiri de membri (Eugenia Bogatu)

2. Discutarea și aprobarea Raportului Consiliului Director pentru anul 2021

               3. Discutarea și aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021

               4. Hotărârea modului de repartizare a profitului/pierderii pe anul 2021

               5. Aprobarea bilanțului contabil și a contului rezultatului exercițiului pe anul 2021

               6. Raportul Cenzorului

               7. Diverse

Membri fondatori:

 1. Conf. univ. Adrian Niță               ………………………………………..     
 2. Prof. univ. Nicolae Râmbu           ……………………………………….                        
 3. Conf. univ. Alexandru Ștefănescu      ………………………………… 
 4. Lect. univ. Ionuț Răduică          ………………………………………….      
 5. Lect. univ. Delia Șerbescu     ………………….. …………………………

Membri:

 1. Prof. univ. Corina-Adriana Dumitrescu      …………………………
 2. Prof. univ. Vasile Muscă ………………………………………………….
 3. Prof. univ. Vlad Alexandrescu …………………………………………..      
 4. Prof. univ. Aurel Lupu       ………………………………………………..              
 5. Prof. univ. Gabriela Pohoață         ………………………………. …….                      
 6. Conf. univ. Ștefan Vianu……………………………………………………             
 7. Conf. univ. Dana-Mihaela Dinu  ………………………………………..             
 8. Prof. Magdalena Indrieș ……………………………………………………
 9. Prof. Alin Bălan ………………………………………………………
 10. Prof Tudor Petcu ……………………………………………………..
 11. Lelia Marcău                    …………………………………………………
 12. Bogdan Deznan                  ………………………………………………
 13. Remus Manoilă                  ……………………………………………..
 14. Georgiana Nedelcu               …………………………………………….  
 15. Diana Mercure                   ……………………………………………….   
 16. Emilia Tucă                     …………………………………………………    
 17. Oana Iscru                      ………………………………………………….    
 18. Daniel Casangiu              …………………………………………………..   
 19. Simona Scarlat     …………………………………………………………….  
 20. Silvia Vălimăreanu ……………………………………………………….
 21. Eugen Staicu ………………………………………………………………..