Convocare AG 2021

Societatea Leibniz din România

E-mail: societatea.leibniz@yahoo.com

Pagina web: www.societatealeibniz.education

Convocator Adunare Generală

Consiliul Director al Asociației ,,Societatea Leibniz din România” convoacă Adunarea Generală a membrilor Societății Leibniz din România, în data de vineri 16.04.2021, ora 13, online  – în acord cu declararea stării de alertă pe teritoriul României.

În conformitate cu art. 23 din Statutul SLR, în cazul în care nu se realizează cvorumul necesar, Adunarea Generală este reconvocată pentru data de sâmbătă 17.04.2021, ora 13, online – în acord cu declararea stării de alertă pe teritoriul României.

Ordinea de zi a Adunării Generale este:

            1. Primiri de membri

2. Discutarea și aprobarea Raportului Consiliului Director pentru anul 2020

            3. Discutarea și aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020

            4. Hotărârea modului de repartizare a profitului/pierderii pe anul 2020

            5. Aprobarea bilanțului contabil și a contului rezultatului exercițiului pe anul 2020

            6. Raportul Cenzorului

            7. Diverse

Membri fondatori:

 1. Conf. univ. Adrian Niță               ………………………………………..     
 2. Acad. Alexandru Boboc        ………………………………………………      
 3. Prof. univ. Nicolae Râmbu           ……………………………………….                        
 4. Conf. univ. Alexandru Ștefănescu      …………………………………         
 5. Lect. univ. Ionuț Răduică          ………………………………………….              
 6. Lect. univ. Delia Șerbescu     ………………….. …………………………

Membri:

 1. Prof. univ. Corina-Adriana Dumitrescu      …………………………         
 2. Prof. univ. Vasile Muscă ………………………………………………….
 3. Prof. univ. Vlad Alexandrescu …………………………………………..     
 4. Prof. univ. Aurel Lupu       ………………………………………………..              
 5. Prof. univ. Gabriela Pohoață         ………………………………. …….               
 6. Conf. univ. Ștefan Vianu……………………………………………………             
 7. Conf. univ. Dana-Mihaela Dinu  ………………………………………..                    
 8. Prof. Magdalena Indrieș ……………………………………………………        
 9. Prof. Alin Bălan          ………………………………………………………
 10. Lelia Marcău                    …………………………………………………
 11. Bogdan Deznan                  ………………………………………………
 12. Remus Manoilă                  ……………………………………………..
 13. Georgiana Nedelcu               …………………………………………….         
 14. Diana Mercure                   ……………………………………………….         
 15. Emilia Tucă                     …………………………………………………          
 16. Oana Iscru                      ………………………………………………….          
 17. Daniel Casangiu              …………………………………………………..   
 18. Simona Scarlat     …………………………………………………………….