Convocator 2020

Convocator Adunare Generală

Consiliul Director al Asociației ,,Societatea Leibniz din România” convoacă Adunarea Generală a membrilor Societății Leibniz din România, în data de 26.03.2020, ora 14, la sediul Universității Creștine ,,Dimitrie Cantemir”, Splaiul Unirii, nr 176, sector 4, București – fizic, și online – în acord cu declararea stării de urgență pe teritoriul României.

În conformitate cu art. 23 din Statutul SLR, în cazul în care nu se realizează cvorumul necesar, Adunarea Generală este reconvocată pentru data de 27.03.2020, ora 14, la aceeași adresă, cu aceeași ordine de zi – fizic, și online – în acord cu declararea stării de urgență pe teritoriul României.

Ordinea de zi a Adunării Generale este:

            1. Discutarea și aprobarea Raportului Consiliului Director pentru anul 2019

            2. Discutarea și aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2019

            3. Hotărârea modului de repartizare a profitului/pierderii pe anul 2019

            4. Aprobarea bilanțului contabil și a contului rezultatului exercițiului pe anul 2019

            5. Raportul Cenzorului

            6. Diverse

Membri fondatori:

 1. Conf. univ. Adrian Niță               ………………………………………..      
 2. Acad. Alexandru Boboc        ………………………………………………      
 3. Prof. univ. Nicolae Râmbu           ……………………………………….                        
 4. Conf. univ. Alexandru Ștefănescu      …………………………………
 5. Lect. univ. Ionuț Răduică          ………………………………………….                 
 6. Lect. univ. Delia Șerbescu     ………………….. …………………………

Membri:

 1. Prof. univ. Corina-Adriana Dumitrescu      …………………………         
 2. Prof. univ. Vasile Muscă ………………………………………………….
 3. Prof. univ. Vlad Alexandrescu …………………………………………..     
 4. Prof. univ. Aurel Lupu       ………………………………………………..              
 5. Prof. univ. Gabriela Pohoață         ………………………………. …….               
 6. Conf. univ. Ștefan Vianu……………………………………………………             
 7. Conf. univ. Dana-Mihaela Dinu  ………………………………………..                     
 8. Prof. Magdalena Indrieș ……………………………………………………        
 9. Prof. Alin Bălan          ………………………………………………………        
 10. Lelia Marcău                    …………………………………………………
 11. Bogdan Deznan                  ………………………………………………
 12. Remus Manoilă                  ……………………………………………..
 13. Georgiana Nedelcu               …………………………………………….         
 14. Diana Mercure                   ……………………………………………….         
 15. Emilia Tucă                     …………………………………………………          
 16. Oana Iscru                      ………………………………………………….          
 17. Daniel Casangiu              …………………………………………………..   
 18. Simona Scarlat     …………………………………………………………….