Regulamentul Premiilor Leibniz

1. În scopul stimulării cercetării din domeniul studiilor leibniziene și, în general, din domeniul filosofiei, științei și artei, pentru a se crea condițiile unei educații de calitate, în spiritul irenismului promovat de Leibniz, al toleranței și respectului pentru drepturile omului, Asociația Societatea Leibniz din România acordă premii destinate creatorilor din țară și străinătate.

2. Societatea Leibniz din România acordă următoarele premii:

            1. Premiul Leibniz – premiu anual pentru lucrări din domeniul studiilor leibnitiene, din țară sau din străinătate, publicate în anul pentru care se acordă premiul.

2. Premiul Leibniz pentru filosofie – premiu anual pentru lucrări de filosofie (din domeniul studiilor leibniziene sau din alt domeniu) publicate în anul pentru care se acordă premiul.

            3. Premiul Leibniz pentru traducere – premiu anual pentru traducerea de lucrări de filosofie (din domeniul studiilor leibniziene sau din alt domeniu) publicate în anul pentru care se acordă premiul.

4. Premiul Leibniz pentru proză – premiu anual pentru lucrări din domeniul literaturii – proză publicate în anul pentru care se acordă premiul.

            5. Premiul Leibniz pentru poezie – premiu anual pentru lucrări din domeniul literaturii – poezie publicate în anul pentru care se acordă premiul.

            6. Premiul Leibniz pentru știință – premiu anual pentru lucrări din domeniul științei  publicate în anul pentru care se acordă premiul.

3. Propunerile pentru premiere se pot face atât de juriul desemnat de Asociațe cât și, individual, de către toți cei interesați să participe la competiție. Lucrările se trimit în format PDF sau tipărit pe adresa Asociației.

4. Juriul va prezenta public lista de nominalizări, iar la festivitatea de decernare va prezenta motivația alegerii lucrării premiate.

5. După încheierea jurizării și decernării premiilor, Asociația Societatea Leibniz din România va  publica pe pagina web a Asociației componența juriilor – numai cu acordul personalităților participante la jurizare.

6. Decernarea premiilor se face printr-o acțiune publică a Asociației, de regulă la sfârșitul anului, pentru lucrări publicate în anul anterior.

7. Decernarea premiilor se face de către Președintele Asociației Societatea Leibniz din România la propunerea fiecărui juriu.

8. Premiile Leibniz constau în conferirea unei diplome și/sau recompense bănești.

04.05.2022                     Comitetul Director al Asociației Societatea Leibniz din România