Regulamentul Premiilor Leibniz

1. În scopul stimulării cercetării din domeniul studiilor leibniziene și, în general, din domeniul filosofiei, științei și artei, pentru a se crea condițiile unei educații de calitate, în spiritul irenismului promovat de Leibniz, al toleranței și respectului pentru drepturile omului, Asociația Societatea Leibniz din România acordă premii destinate creatorilor din țară și străinătate.

2. Societatea Leibniz acordă următoarele premii:

            1. Premiul Leibniz – premiu anual pentru lucrări din domeniul studiilor leibnitiene, din țară sau din străinătate, publicate în anul pentru care se acordă premiul.

2. Premiul Leibniz pentru filosofie – premiu anual pentru lucrări de filosofie (din domeniul studiilor leibniziene sau din alt domeniu) publicate în anul pentru care se acordă premiul.

            3. Premiul Leibniz pentru traducere – premiu anual pentru traducerea de lucrări de filosofie (din domeniul studiilor leibniziene sau din alt domeniu) publicate în anul pentru care se acordă premiul.

            4. Premiul Leibniz pentru literatură – premiu anual pentru lucrări din domeniul literaturii (proză, poezie, critică, publicistică) publicate în anul pentru care se acordă premiul.

3. Propunerile pentru premiere se pot face atât de juriul desemnat de Asociațe cât și, individual, de către toți cei interesați să participe la competiție. Lucrările se trimit în format PDF sau tipărit pe adresa Asociației.

4. Juriul va prezenta motivația alegerii lucrării premiate, precum și lista de nominalizări.

5. Decernarea premiilor se face printr-o acțiune publică a Asociației, de regulă la sfârșitul anului, pentru lucrări tipărite în anul anterior.

6. Decernarea premiilor se face de către Președintele Asociației Societatea Leibniz din România la propunerea juriului.

7. Premiile Leibniz constau în conferirea unei diplome și/sau recompense bănești.

25.09.2021                     Comitetul Director al Asociației Societatea Leibniz din România