PROGRAMUL COLOCVIULUI INTERNAȚIONAL

PROGRAMUL COLOCVIULUI INTERNAȚIONAL

Leibniz și provocările civilizației europene

8 Aprilie 2022, 13:30 – 16:10

Fizic – sala 6 UCDC

Online, Linc:

https://meet.google.com/oav-saec-bfn

            Moderator: Adrian Niță (director ISCC, Universitatea Creștină ,,Dimitrie Cantemir”)

13:30 – 13:50 Corina Dumitrescu (prof. univ., Universitatea Creștină ,,Dimitrie Cantemir” – președinte Senat) Cuvând de deschidere

13:50 – 14.10 Eugenia Bogatu (conf. univ., Universitatea de Stat din Chișinău), Semioza demersului educativ în condițiile actualei crize de valori

14:10 – 14.30 Tudor Petcu (profesor, Colegiul Șincai), Dimensiunea teologică a metafizicii leibniziene

14:30 – 14:50 Alexandru Ștefănescu (conf. univ., Universitatea Creștină ,,Dimitrie Cantemir”), Rațiune și etică – patru erori de poziționare

14:50 – 15:10 Ionuț Răduică (lect. univ., Universitatea din Craiova), Rolul emoțiilor în cunoaștere la Schopenhauer

15:10 – 15.30 Victor Papp (drd., Universitatea ,,Ștefan cel Mare” Suceava), Libertatea și răul necesar

15.30 – 15.50 Ala Cazacu (drd, Universitatea ,,Ștefan cel Mare” Suceava), Valori și idei

15:50 – 16:10 Adrian Niță (director ISCC, Universitatea Creștină ,,Dimitrie Cantemir”), Rațiune și spirit în metafizica leibniziană