Modernitate și spirit european

Societatea Leibniz din România           Universitatea Creștină ,,Dimitrie Cantemir”

Modernitate și spirit european în filosofia lui Leibniz

masa rotundă online

Miercuri, 18 noiembrie 2020

Ora 16-18

Moderator: Adrian Niță

Adrian Niță (Institutul de Filosofie), Optimism și irenism. Leibniz și Europa secolului XXI

Alexandru Ștefănescu (Universitatea Creștină ,,Dimitrie Cantemir”),  Rațiune si modernitate – Descartes versus Leibniz.

Ionut Răduică (Universitatea din Craiova), Principiul acțiunii în filosofia lui Leibniz: elemente de critică a ocazionalismului

Gelu Ciașcai (Universitatea Creștină ,,Dimitrie Cantemir”),  Titlu rezervat

Silvia Vălimăreanu (Universitatea ,,Ștefan cel Mare” din Suceava), Libertate și responsabilitate în pandemie

Eugen Staicu (Universitatea ,,Ștefan cel Mare” din Suceava), Kant și Leibniz despre timp