Cum devin membru

   Potrivit, art 11 din Statutul SLR: „Calitatea de membru asociat se acordă de Adunarea Generală cu votul majorităţii simple din totalul membrilor. Poate fi membru asociat orice persoană care are preocupări în domeniul studiilor leibniziene şi care aderă la Statutul Societăţii“.

   Procedura este următoarea: se completează Formularul de adeziune (se poate descărca de aici); se trimite prin email Formularul și un CV (însoțite de listă de lucrări sau scrisoare de motivație) pe adresa SLR (Societatea.Leibniz@yahoo.ro); se plătește cotizația anuală de 50 lei în contul bancar (cod IBAN): RO65 RNCB 0084 1319 6829 0001, deschis la Banca BCR, sucursala Mihai Bravu, București, sector 2; se scanează chitanța și se trimite trezorierului (alex_stefanescu@ymail.com); la prima Adunare Generală a Asociației „Societatea Leibniz din România“ cererea se supune la vot.