Convocare

Societatea Leibniz din România

E-mail: societatea.leibniz@yahoo.ro

 

Convocator Adunare Generală

Consiliul Director al Asociației ,,Societatea Leibniz din România” convoacă Adunarea Generală a membrilor Societății Leibniz din România, în data de 12.04.2019, ora 14, la sediul Facultății de Filosofie, Splaiul Independenței, nr. 204, București, sectorul 6.

În conformitate cu art. 23 din Statutul SLR, în cazul în care nu se realizează cvorumul necesar, Adunarea Generală este reconvocată pentru data de 13.04.2019, ora 14, la aceeași adresă, cu aceeași ordine de zi.

Ordinea de zi a Adunării Generale este:

  1. Discutarea și aprobarea Raportului Consiliului Director pentru anul 2018
  2. Discutarea și aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2018
  3. Hotărârea modului de repartizare a profitului/pierderii pe anul 2018
  4. Aprobarea bilanțului contabil și a contului rezultatului exercițiului pe anul 2018
  5. Raportul Cenzorului
  6. Alegerea Consiliului Director al Asociației
  7. Alegerea Președintelui Consiliului Director
  8. Alegerea Cenzorului Asociației
  9. Diverse