Comunicat de presă (18 aprilie 2020)

Asociația ,,Societatea Leibniz din România” deplânge trecerea în neființă a domnului academician Alexandru Boboc – membru fondator al Asociației.

Prof. dr. Alexandru Boboc s-a născut la 20 februarie 1930 în comuna Dumbrava (Bălţaţi), jud. Mehedinţi. A absolvit Liceul Aurel Vlaicu din Bucureşti (1944-1951) și Facultatea de Filosofie a Universităţii din Bucureşti (1952-1957); doctor în filosofie (din 1964). Membru titular al Academiei Române din anul 2012 (corespondent, din 1991).

A fost specialist în istoria filosofiei (îndeosebi a filosofiei moderne şi contemporane), dar a predat și filosofia valorilor şi a culturii; semiotică şi filosofia limbajului.

Amintim câteva lucrări scrise de acad. Alexandru Boboc: Apriorismul kantian (1957), Conceptul de cunoaştere la Kant şi în neokantianism (1964), Kant și neokantianismul (1968); Filosofie contemporană (1980, 1995), Confruntări de idei în filosofia contemporană (1983), Limbaj şi ontologie (1997); Cunoaştere şi comprehensiune (2001),  Nietzsche (2003), Formă şi valoare (2005), Filosofie românească (2011) ș.a.

A fost membru al multor asociaţii profesionale: Membru al Societăţii de Studii Clasice din Bucureşti, al Asociaţiei germaniştilor din România, al Societăţii „Kant” din Bonn/Mainz, al Societăţii „Leibniz” din Hannovra, Societatea Leibniz din România.


Limbi străine cunoscute: germană, franceză, maghiară, rusă, engleză. A tradus din: Husserl, Descartes, Leibniz, Hegel, Cassirer, Gadamer, Kant, Schopenhauer, Frege, Scheler, N. Hartmann, Biemel, Carnap ș.a.

Asociația ,,Societatea Leibniz din România” este alături de familia îndoliată și transmite pe această cale condoleanțe!

18 aprilie 2020

București

Persoana de contact. Adrian Niță (0754.244.249)