Contact

Email: Societatea.Leibniz@yahoo.ro

Adresa poștală: Str Medic Zlătescu, nr 30, bloc V5, ap. 24, sector 2, București

Codul de înregistrare fiscală (CIF): 315 415 96

Cont bancar (cod IBAN): RO65RNCB0084131968290001

Banca: BCR, sucursala Mihai Bravu, București, sector 2.